World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Over WPA

Bestuursinformatie WPA-Benelux

Bestuur WPA-Benelux

Voorzitter
Ludo Pinceel M.Biol.Sc
Secretaris
Paulo Raeymaekers
Penningmeester
Ir. Teun van de Braak
Leden
Frédéric Verstappen
Ivan Roels
Dirk Callebaut
Jaak Janssen
Michaël van Duijnhove

Raad van Advies WPA-Benelux

Ereleden WPA-Benelux

Diensten WPA-Benelux

Internationale contacten
Steven Vansteenkiste
Sponsor- en partnerprogramma
Drs. Ing. Ronald H. Wezeman
Veterinaire aspecten
Loi Burger
Coördinator studbook
Ivan Roels
Merchandising / webshop
Vacant
Certificering en loyaliteitsprogramma
Vacant
Coördinator natuurparken Benelux
Vacant
Beheer en ontwikkeling website
Ronald van Engelen (La cocina de la información)

Voor meer informatie over het sponsor- en partnerprogramma, van de World Pheasant Association, kunt u contact opnemen met Ronald Wezeman. Hiervoor kunt u zich wenden tot het secretariaat van de WPA-Benelux.

Leden European Conservation Breeding Group WPA-Benelux

Redactie nieuwsbrief WPA-Benelux

Hoofdredacteur
Ludo Pinceel M.Biol.Sc
Nieuwsbrief WPA-Benelux
Deze nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.
Een digitaal abonnement is gratis aan te vragen via het: inschrijvingsformulier