World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Conservatie

Conservatie

Conservatie, natuurbehoud, is heden ten dage een 'hot' item en veel organisaties houden zich bezig met instandhouding van de natuur om deze te bewaren voor het nageslacht, maar ook om het lot van de dieren te verbeteren in een wereld die steeds dichter bevolkt raakt en waardoor de natuurlijke gebieden steeds onder druk komen te staan. Natuurreservaten en de zorg ervoor en het houden van dieren in beschermd milieu hebben sinds de oprichting van de World Pheasant Association bijgedragen om het lot van met name de hoenderachtigen te verbeteren.

WPA - Benelux heeft een aantal programma's om mee te helpen dat natuurbehoud niet blijft steken in papier maar effectief is: