World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Inheemse hoendersoorten in de Benelux

Conservatie van de inheemse hoendersoorten in de Benelux

De beste manier om de wilde hoendersoorten voor uitsterven te behoeden is het beschermen van hun natuurlijke biotoop. In het werkgebied van de WPA-Benelux is het dan ook van groot belang het biotoop van het korhoen, de grijze patrijs, de Europese kwartel, het hazelhoen en het auerhoen veilig te stellen. Dit zijn immers de vijf soorten die hier van nature thuis zijn. Het hazelhoen en het auerhoen kwamen vroeger in België voor, maar zijn hier geheel verdwenen. In Luxemburg zit nog wel een kleine populatie van het hazelhoen. Het korhoen komt nog enkel in twee gebieden voor. Het betreft hier in beide gevallen een kleine populatie in grote problemen. Ook de populatie van de Europese kwartel neemt steeds verder af.

De WPA-Benelux zet zich dan ook in voor het instandhouden en het uitbreiden van de belangrijke natuurgebieden in haar directe werkveld. Ook het met elkaar verbinden van de diverse terreinen d.m.v. ecologische zones is een belangrijk thema. Habitat fragmentatie resulteert immers in inteelt en daardoor in een verminderde overlevingskans van de populatie, met uitsterven als gevolg.

Een aantal belangrijke natuurgebieden in België, Nederland en Luxemburg zijn:

De Zegge
www.dezegge.be
Hautes Fagnes (Hoge Venen)
www.hautesfagnes.be
Nationaal Park Sallandse Heuvelrug
www.sallandseheuvelrug.nl
Nationaal Park Hoge Veluwe
www.hogeveluwe.nl
Naturpark Obersauer
www.naturpark-sure.lu
Naturpark Our
www.naturpark-our.lu

In de komende jaren zullen we ons moeten inspannen om het bovenstaande lijstje met natuurgebieden aanzienlijk te kunnen uitbreiden. En zullen we ons moeten inspannen om deze natuurterreinen met elkaar te verbinden middels ecologische zones.