World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Inheemse hoendersoorten in de Benelux

Auerhoenders in de Benelux

Taxonomy

Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 Zweden

Ondersoorten en verspreiding

Het korhoen kent volgens Josep del Hoyo twaalf verschillende ondersoorten:

Biotoop

Auerhoenders komen hoofdzakelijk voor in bossen met kegeldragende bomen (in het bijzonder Pinus Sylvestres, maar ook Picea abies etc.). Maar ook komen ze voor in gemengd bos.

Voeding

In de winter eten Auerhoenders hoofdzakelijk dennennaalden tot zelfs 100% in Finland en meestal betreft het hier P. sylvestris, maar ook P. cembra, P. uncinata, etc.

Voor de kuikens vormen insecten het meest belangrijke voedselaandeel.

Het broeden

Auerhoenders leggen meestal in de periode van midden april tot midden juni. Ze leggen meestal 6 t/m 9 eieren en de broedduur bedraagt 26 dagen.

Status en conservatie

Alhoewel het hier niet om een bedreigde diersoort gaat is soort in het grootste deel van Europa uitgestorven.