World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Nieuws

Nieuwsarchief WPA-Benelux - 2022

Agenda 2022

Bruinbehaard gordeldier (Chaetophractus villosus)
Een bruinbehaard gordeldier (Chaetophractus villosus)
in het Pakawi-park.

19 maart: jaarvergadering WPA-Benelux in het Pakawi-park te Balen-Olmen
1-3 april: ECBG-vergadering in Hongarije
2-4 september: Fazantendag WPA Duitsland in Leipzig
10 september: Fazantendag WPA UK in Wiltshire
17 september: Fazantendag WPA-Benelux in Volkel
12-14 oktober: WPA symposium te Java, Indonesië (verplaatst naar 2023)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WPA symposium en Indonesië rondreis verplaatst naar het jaar 2023

Datum bericht: 16 mei 2022

Hoewel in de Benelux op dit moment corona geen rol speelt, komen er vanuit de medische wereld toch nog steeds vermoedens, dat dit in de herfst mogelijk anders gaat zijn. Zeker op wereldniveau! Daarnaast is helaas ook rondom aviaire influenza de rust nog niet teruggekeerd. Eveneens zal ook de energietransitie, die op dit moment gaande is (lees: de veranderingen op de olie- en gasmarkt in 2022), zijn impact hebben. En vermoedelijk zal dat niet gering zijn, bijvoorbeeld door het bijmengen, al dan niet middels bijmengverplichting, met het duurdere 'sustainable aviation fuel' (SAF).

Alhoewel het aantal vliegreizen weer toeneemt, zal het jaar 2022 toch gekenmerkt worden door: inflatie, (achteraf) doorberekening gestegen brandstofprijzen, doorberekende kosten voor terugbetalen staatssteun (vanwege corona), hoog ziekteverzuim (o.a. door corona), personeelstekort bij luchthavens en vliegmaatschappijen, uitvallen van vluchten en nieuwe coronamaatregelen in diverse landen en regio's.

Deze nieuwe omstandigheden en vooral grote onzekerheden zijn zonder meer ongunstig voor een internationaal symposium, met deelnemers uit diverse landen en van verschillende continenten. Wij willen daarentegen proberen de deelnemers optimale omstandigheden aan te bieden. In 2022 zal dat zeker niet mogelijk zijn en verplaatsing is dan een serieuze optie...

Bovengenoemde feiten hebben ons dan ook doen beslissen, de voor 2022 geplande WPA symposium en de voor 2022 geplande Indonesië rondreis te verplaatsen naar het jaar 2023.

Hopelijk wordt 2023, dan eindelijk weer een wat rustiger en ook een wat meer voorspelbaar jaar!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoog pathogene aviaire influenza (type H5N1)

Datum bericht: 21 januari 2022

Al weer geruime tijd dienen de houders van hoendervogels, i.v.m. de landelijke maatregelen, hun dieren op te hokken of af te schermen (Nederland: sinds 26 oktober 2021, België: sinds 15 november 2021). Om zo ter voorkomen dat de dieren besmet worden met een hoog pathogene aviaire influenza virus, van het type H5N1.

Tevens is het van belang dat de houders zelf door een streng beleid, insleep van deze ziekteverwekker trachten uit te sluiten, zowel via dieren, personen, voer, alsmede voorwerpen. Ook voor deze hoog pathogene virus gelden dus, net als bij COVID-19, contactbeperkingen.

De winter is voor de focusgroepen het aangewezen moment om nog dieren om te ruilen met onverwante dieren van andere locaties, om zo met voldoende fokparen het broedseizoen te beginnen. Echter we moeten nu zeer voorzichtig zijn met het verplaatsen! Gezien de huidige ontwikkelingen is het duidelijk dat deze epizoötie voorlopig nog niet zal zijn verdwenen. We moeten nu zeker tot 15 maart 2022 het verplaatsen van dieren naar andere locaties gaan minimaliseren. Enkel wat hoogst noodzakelijk is, en enkel verplaatsingen van en naar locaties ver buiten de gebieden, waar tot dan toe recent aviaire influenza is vastgesteld. Op deze manier kunnen we de kans op besmetting door het verplaatsen gerust verwaarloosbaar klein achten, vermits dat aan alle voorzorgsmaatregelen is voldaan. De geplande verplaatsingen voor de komende weken, kunnen dus deels niet doorgaan, om zo de kans op besmetting nihil te houden! Na 15 maart 2022 hangt af van de verdere ontwikkelingen.

Wat de gevolgen zijn voor de WPA-Benelux jaarvergadering en de ECBG-vergadering in Hongarije kunnen we nu nog niet aangeven. Hierover zullen we later gaan beslissen.

Gelukkig blijkt dat omikron (COVID-19) milder verloopt dan door velen was voorspeld. Wat hopelijk zal leiden tot de afschaling van pandemie naar endemie, zeker nu zoveel mensen zijn gevaccineerd en/of recent besmet zijn geweest. Als we geluk hebben gaat de natuur de huidige COVID-19 varianten vervangen door een uitermate milde variant, die de huidige varianten verdringd, zodat we niet elke paar maanden een boostervaccinatie moeten ondergaan. Statistisch is een dergelijke ontwikkeling een zeer reëele. Maar toeval speelt hierbij een grote rol... En als het percentage 'long COVID' zich dan niet drastisch gaat verhogen, dan moet het toch mogelijk zijn, dat we weer het vroegere leven terug kunnen gaan oppakken!

Het is te hopen dat de natuur ons goed gezind is... Dan kunnen we weer volop activiteiten ontplooien. Het zal voor een ieder onder ons een groot genoegen zijn, wanneer we als vanouds ons traditionele jaarprogramma weer kunnen beleven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WPA-Benelux nodigt u uit:
Fazantendag WPA-Benelux 17 september 2022

De fazantendag is dit jaar gepland in Dierenpark Zie-Zoo.

Dierenpark Zie-Zoo
Dierenpark Zie-Zoo in aanbouw.

Programma

  9.30-10.00 onthaal met koffie
10.00-12.00 rondleiding in zoo
12.30-13.30 lunchbuffet in de zoo
13.30-16.00 lezingen:
                    - informatie over Zie-Zoo
                    - houden van hokko's
                    - koffiepauze
                    - conservatieprojecten WPA
                    - toekomst van onze hobby
16.30 sluiting vrije rondgang in zoo
17.30 einde fazantendag en sluiting zoo
18.30 avondbuffet in Uden
21.00 einde avondprogramma

Tussenkomst

Tussenkomst dagprogramma
30,- euro voor leden
35,- euro voor niet-leden

Tussenkomst avondprogramma
30,- euro voor leden

Gelieve uw deelnamekosten over te maken op de rekening van WPA-Benelux:
IBAN: NL62INGB0001093646
BIC: INGBNL2A
Het totale bedrag dient uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst op de rekening van de WPA-Benelux te staan.

Inschrijving is verplicht
Inschrijven bij de secretaris voor 10 september 2022.
Tel (00)32 14 378676
Email: paulo.raeymaekers@skynet.be