World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Beschermd milieu

Eieren van hoenderachtigen uitbroeden

Er bestaan een drietal mogelijkheden om de eieren van hoenderachtigen uit te broeden:

Natuurbroed
De laatste jaren gaat er een voorkeur uit om deze methode te gebruiken om de jonge hoenders beter geschikt te maken voor herintroductie en ook om het aantal grootgebrachte jongen te beperken.
Pleegouderbroed
Hierbij kan gedacht worden aan gedomesticeerde hoenders of andere hoenderachtigen die de taak van opvoeding overnemen van de ouders.
Broedmachine
De laatste decennia is vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt door hoenderhouders van broedmachines die er in vele soorten beschikbaar zijn.