World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Inheemse hoendersoorten in de Benelux

Hazelhoenders in de Benelux

Taxonomy

Bonasa bonasia Linnaeus, 1758 Zweden

Ondersoorten en verspreiding

Het hazelhoen kent volgens Josep del Hoyo twaalf verschillende ondersoorten:

Biotoop

Het hazelhoen komt voor in gemengd bos van loofbomen en kegeldragende bomen. Zowel op het vlakke land alsmede in de bergen tot op een hoogte van 1600 - 1800 m in de Alpen. Het lijkt er op dat deze soort niet gedijt in gebieden zonder kegeldragende bomen.

Voeding

In de winter periode eten hazelhoenders voornamelijk katjes, knoppen en twijgen van elzen, berken, ratelpopulieren en de hazelnoot. In het voorjaar wordt overgegaan op de jonge bladeren.

In de zomer en de herfst eten deze dieren veel blaadjes en bloemen van diverse kruiden evenals bessen en ander fruit.

De kuikens eten voornamelijk insecten, zoals mieren / mierenlarven, kevers, rupsen, sprinkhanen en spinnen.

Het broeden

In Centraal-Europa broeden deze dieren in de maanden april en mei en in Scandinavië en Siberië de maanden mei en juni. Deze dieren zijn monogaam en verbergen hun nestje tussen de lage begroeing. Het legsel bestaat uit 5 - 14 eieren en de broedduur bedraagt 25 dagen.

Status en conservatie

Deze soort is niet bedreigd, echter in een groot deel van het verspreidingsgebied is er een afname van de populatie. In België is de populatie inmiddels sterk afgenomen.