World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Projecten en focusgroepen

Djibouti frankolijn

Djibouti frankolijn (Francolinus ochropectus)
Djibouti frankolijn

Het voortbestaan van de Djibouti frankolijn (Francolinus ochropectus) is zeer kritiek. Het betreft hier een van wereld's meest bedreigde vogelsoorten. Alleen al in de periode van 1986 tot en met 2006 was de populatieafname circa 90%. Omtrent de oorzaken van de afname, die nog altijd gaande is, moet nog veel onderzoek verricht worden.

Deze soort houdt zich voornamelijk op in de Foret du Day in het Goda massief, waar slechts 14-15 km² geschikt biotoop aanwezig is. In dit gebied leefde in 1998 nog slechts 500 tot 1.000 exemplaren. Het aantal vogels in het nabij gelegen Nabla gebergte is onbekend. Ook hier moet nader onderzoek verricht worden.