World Pheasant Association Benelux

Inhoudsopgave:

Nieuws

Nieuws

Extra informatie Singapore

Voor de pre-symposium reis in Singapore is het mogelijk om kosteloos gebruik te maken, van het recht op een visumvrije entree voor maximaal 90 dagen (visa vrijstelling).

Bij een verblijf in Singapore langer dan 90 dagen is een visum wèl verplicht. Voor het aanvragen van een visum kunt u het best de website van de Singapore ambassade in Brussel raadplegen. Dit geldt ook voor de mensen met een Nederlands paspoort. Singapore heeft helaas geen ambassade in Nederland, wel heeft de Brusselse organisatie een contactadres in Den Haag.

Mandai Bird Paradise
Plattegrond van het nieuwe Bird Paradise, de opvolger
van Jurong Bird Park.
Singapore heeft als munteenheid de Singaporese dollar (symbool: $ of S$, code: SGD). Er zijn zowel bankbiljetten als munten. De biljetten zijn er in een denomiatie van 2, 5, 10, 50, 100, 1000 en 10.000 dollar. De $ is onderverdeeld in 100 cent. De munten zijn er in een denomiatie van 5, 10, 20 en 50 cent en 1 dollar.

Alhoewel het mogelijk is om bij een Belgische- of Nederlandse bank vooraf de Singaporese dollar aan te kopen, is dit meestal niet zinvol (ongunstige koers). Het is echter zonder meer mogelijk om in Singapore buitenlandse valute om te wisselen in Singaporese dollar. De Amerikaanse dollar (USD) is daarbij de meest geaanvaarde buitenlandse munt. Op de meeste plaatsen wordt de Euro echter eveens geaccepteerd. Dit omwisselen kan bij een bank, een wisselkantoor, of bij de receptie of wisselbalie in een hotel. In de hotels zijn de koersen echter vaak onvoordelig. Buitenlandse valuta mogen onbeperkt worden in- en uitgevoerd. Bij aankomst op de luchthaven en in de grote steden kan de Singaporese dollar ook worden afgehaald middels een kredietkaart. Voor de actuele wisselkoers kunt u terrecht op de website van: Travelex.

Bij de grotere hotelketens en in veel winkels en restaurants, in de grotere steden, worden kredietkaarten aanvaard. Kredietkaarten worden buiten de grote steden niet zoveel geaccepteerd. Betaalautomaten (ATM's) zijn in Singapore algemeen. Niet elke geldautomaat in Singapore accepteert bankpassen van een Belgische of Nederlandse bank. Om geld op te kunnen nemen in het buitenland, moet de bankpas voorzien zijn van een Maestro- of Cirrus-logo. Let op: banken zetten hun betaalkaarten voor gebruik buiten Europa standaard uit om misbruik tegen te gaan. U dient dus vooraf bij uw bank de betaalkaart voor het gebruik in Singapore te activeren. Bij geld opnemen in het buitenland worden transactiekosten gerekend.

Singapore valt in tijdzone UTC+08. Singapore kent geen zomer- en wintertijd. Gedurende onze zomertijd is het tijdsverschil daardoor 1 uur minder dan gedurende onze wintertijd. Tijdens onze zomertijd is het in Singapore dus 6 uur later en tijdens onze wintertijd is het in Singapore dus 7 uur later.

Door dit tijdverschil, kan men last krijgen van een jetlag. Om dit zoveel mogelijk te beperken, is het raadzaam bij aankomst direct het dag- en nachtpatroon van Singapore aan te houden.

De netspanning in Singapore is 230 volt met een frequentie van 50 Hz. Singapore gebruikt stopcontacten van het type G. Elke stekker moet verplicht geaard zijn en een ingebouwde smeltzekering hebben als extra beveiliging. In de Benelux wordt type C en F gebruikt. Reizigers uit de Benelux hebben in Singapore dus een reisstekker nodig.

Het stedelijke verkeer is zeer intens, chaotisch en gevaarlijk. Ook op het platteland bestaan veel gevaarlijke situaties. Het is dan ook sterk af te raden om zelf een wagen of motor te besturen. Singapore erkent overigens wel het internationaal rijbewijs, een nationaal rijbewijs uit veel andere landen (bijv.: het Belgische of het Nederlandse) is in Singapore enkel geldig in combinatie met het internationaal rijbewijs. In België is het internationaal rijbewijs (model 1968, 3 jaren geldig) te verkrijgen via het gemeentebestuur. In Nederland is het internationaal rijbewijs (model 1949, 1 jaar geldig) te verkrijgen via iedere ANWB-winkel, met uitzondering van de Human Nature Outlets. Het is essentieel bij het huren van een bromfiets te beschikken over een internationaal rijbewijs dat expliciet vermeldt dat de huurder met een bromfiets mag rijden, en bovendien geldig is voor de specifieke categorie van bromfietsen. Een rijbewijs enkel geldig voor wagens volstaat niet voor de bijstandsverzekering, indien nodig. Het is bij het reizen in het algemeen sowieso van belang om over een goede bijstandsverzekering te beschikken. Het wordt afgeraden 's avonds en 's nachts gebruik te maken van de fietstaxi's en tuktuk's.

Wees voorzichtig met het meebrengen van souvenirs en etenswaren vanuit Singapore. Sommige producten mogen immers niet in Europa ingevoerd worden, of er zijn aan de invoer restricties verbonden. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van:
Pas eveneens op voor namaakartikelen, in Singapore worden deze namelijk veelvuldig aangeboden. Dergelijke artikelen worden bij aankomst op een Europese luchthaven direct in beslag genomen, bovendien kunt u dan ook nog een fikse boete vanwege merkpiraterij tegemoet zien.

Mandai Singapore Zoo
In de Singapore Zoo is veel te beleven!
Het uitvoeren van antiquiteiten is in Singapore verboden. Ook van sommige andere cultuurgoederen is het uitvoeren verboden. Dit geldt onder meer voor sommige beelden (zoals Boeddha-beelden of delen daarvan), voorwerpen van religieuze aard, voorwerpen uit opgravingen, delen van tempels, allerlei schilderijen, prenten, mozaïeken, boeken, muziekinstrumenten, edelsmidwerk, houtsnijwerk, oude meubelen en diverse andere kunstvoorwerpen. U heeft voor de uitvoer van deze cultuurgoederen de officiële toestemming van Singapore nodig. Voorwerpen van hout (bijv.: lijstje van een schilderij, houtsnijwerk, meubelstuk) kunnen bovendien van een beschermde soort (CITES) zijn gemaakt. Ook het uitvoeren van diverse soorten eieren, veren, balgen, opgezette dieren, hoorens, geweien, ivoor, huiden, leer, botjes, schelpen, koraalstukjes, parels, sponzen, steentjes (bijv.: jade, opaal, turkoois, diamant, smaragd, gesteente met zeldzame metalen), zand (bijv.: koraalzand, woestijnzand), etc., alsmede het uitvoeren van levende planten- en diersoorten of planten en dieren op sterk water is zeer dikwijls verboden of onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Singapore Customs (douane Singapore). Bij het aankopen van ambachtswerken is het verstandig te vragen om, zeker als het er oud uitziet, een ontvangstbewijs en een uitvoer-certificaat of een schriftelijke verklaring van de verkoper dat het gekochte artikel vrij mag worden uitgevoerd.

Verdiep u, voorafgaand van de reis, ook in de cultuur van Singapore, zodat u weet wat men van u verwacht. Zorg er ook voor dat u, voorafgaand van de reis, de normen en waarden van het land kent. Het is immers belangrijk dat u in het buitenland, de lokale normen en waarden respecteert, zodat er sprake is van een wederzijds genoegen. Zo is er in Singapore bijvoorbeeld een ban op het kauwen van kauwgom.

Leidingwater is in Singapore drinkbaar. Het drinken van fruitsappen op lokale markten wordt afgeraden. Ook in de hotels met internationale standaarden moet men toch opletten met het drinken van fruitsappen. Het eten van rauwe c.q. onvoldoende gebakken/gekookte of slecht gewassen voedingswaren is sterk af te raden. Singapore staat met een hoge antibioticaresistentie op de lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie vermeld. Een goede hygiëne wordt sterk aangeraden om besmetting met bacteriën en parasieten te vermijden.

Singapore heeft strenge wetgeving ten aanzien van verdovende middelen. Het kan zijn dat u medicijnen gebruikt, die in Singapore op de lijst van verdovende middelen staan. Reizigers moeten er overigens ook over waken steeds de bagage zelf in te pakken. Ook dient men er, gedurende de reis en het verblijf, goed oog op te houden.

Het is aan te bevelen de benodigde medicijnen vanuit de Benelux mee te nemen op reis, i.v.m. de taal is het soms lastig om in Singapore de juiste medicijnen te bekomen. Voor zowel België als Nederland geldt dat er geen verdrag bestaat met Singapore omtrent het meenemen van medicijnen. Om te weten, indien u medicijnen gebruikt, of u uw medicijnen naar Singapore mag meenemen en welke documenten u nodig heeft, dient u contact op te nemen met de Singapore ambassade in Brussel.

Voor sommige medicijnen (zoals slaapmiddelen, ADHD-medicijnen of sterke pijnstillers) heeft u, voor het meenemen naar Singapore, een Engelstalige medicijnverklaring (Medical Certificate) nodig. Meenemen van deze middelen zonder medicijnverklaring is strafbaar. Het zonder medicijnverklaring ter plaatse kopen van deze medicijnen is eveneens strafbaar. De medicijnverklaring is 1 jaar geldig (na de opgegeven ingangsdatum) en kunt u op de volgende wijze verkrijgen:
 • download het Belgisch geneesmiddelenpaspoort van de website van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) (indien Belgisch paspoort) of download het aanvraagformulier van de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) (indien Nederlands paspoort);
 • vraag de arts die uw de medicijnen heeft voorgeschreven, de verklaring op te stellen en te ondertekenen;
 • stuur de verklaring op naar het CAK, het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze binnen circa 4 weken terug (indien Nederlands paspoort);
 • laat de verklaring legaliseren door de Dienst Legalisatie bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (indien Belgisch paspoort) respectievelijk laat de door het CAK gelegaliseerde verklaring legaliseren door het Consulair Dienstencentrum van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (indien Nederlands paspoort);
 • laat de door België respectievelijk Nederland gelegaliseerde medicijnverklaring vervolgens legaliseren door de Singapore ambassade (Singapore is niet aangesloten bij het Apostilleverdrag);
 • neem de door de Singapore ambassade gelegaliseerde medicijnverklaring mee op reis.
Mandai Night Safari
Night Safari is enkel 's nachts open.
Het medicijnpaspoort (ook wel geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort) is niet geldig als medicijnverklaring. In het medicijnpaspoort staan alle medicijnen die u gebruikt of waar u overgevoelig voor bent. Dit is handig als u in het buitenland een apotheek of arts bezoekt. U kunt deze paspoort opvragen bij uw apotheek of (huis)arts.

Neem medicijnen altijd in de originele verpakking mee. Enkel dan is het duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat, en niet om drugs.

Verplichte vaccinaties:
 • corona (COVID-19), Let op: indien uw coronavaccinatie vòòraf of tijdens de reis meer dan 9 maanden is geleden, dient u mogelijk een boostervaccinatie te ondergaan of dient u zich voor de reis mogelijk opnieuw te vaccineren, om zo uw vaccinatiecertificaat te verlengen. Enkel de door de European Medicines Agency (EMA) goedgekeurde SARS-CoV-2 vectorvaccins en de SARS-CoV-2 mRNA vaccins komen hiervoor in aanmerking. Een vaccinatie met het SARS-CoV-2 eiwitvaccin Novavax is, vooralsnog, enkel geldig bij gebruik binnen de Europese Unie.
 • gele koorts.*
* In bepaalde gedeeltes van Afrika en Zuid-Amerika is er nog altijd kans op gele koorts. Indien u in een gele koorts regio bent geweest in de zeven dagen voorafgaande aan het bezoek aan Singapore, is vaccinatie hier tegen verplicht. Dit geldt ook als u enkel een overstap hebt gemaakt op een vliegveld van een land met gele koorts.

Aanbevolen vaccinaties:
 • DTP (Difterie, Tetanus en Polio);
 • buiktyfus;
 • hepatitis A (besmettelijke geelzucht);
 • hepatitis B;
 • rabiës (hondsdolheid);
 • tuberculose;
 • poliomyelitis;
 • tekenencefalitis;
 • Japanse encefalitis;
 • BMR (Bof, Mazelen en Rode hond).
Om aan te kunnen tonen welke inentingen u heeft gehad, dient u een ingevuld Engelstalig vaccinatieboekje mee te nemen. Het vaccinatieboekje dient door de autoriteiten op de priklocatie te worden ingevuld, maar kan ook achteraf door uw huisartsenpost worden ingevuld. Het vaccinatieboekje kunt u op de volgende wijze verkrijgen:
 • via de website van Agentschap Zorg en Gezondheid kunt u de vaccinatiekaart downloaden of per post bestellen (indien Belgisch paspoort);
 • via de website van de Sdu kunt u het "Internationaal bewijs van inenting of profylaxe" bestellen (indien Nederlands paspoort).
Voor zowel België als Nederland geldt dat er geen verdrag bestaat met Singapore over het bewijs van inenten. Om er zeker van te zijn dat uw vaccinatieboekje aan alle eisen voldoet, kunt u contact op nemen met de Singapore ambassade in Brussel.

Hoewel het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) niet geldig is in Singapore, is het toch zinvol om ook deze vaccinatiecertificaat bij u te hebben, zeker als u een overstap maakt in bijv. Londen, Singapore, Dubai of Doha. U kunt de DCC verkrijgen via de volgende apps/websites:
 • de CovidSafeBE-app en op websites als Mijn Burgerprofiel, mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Om certificaten digitaal op te vragen heeft u ofwel uw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bijv. itsme). U kunt de vaccinatiecertificaat ook per post toegestuurd krijgen. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de Helpdesk (Vlaanderen: 078 78 78 50, Brussel: 02 214 19 19, Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 032, Franse Gemeenschap (Wallonië): 071 31 34 93) van de regio waar u gevaccineerd werd. (indien Belgisch paspoort);
 • de CoronaCheck-app. Hiervoor dient u wel de GGD, de huisarts of ziekenhuis die u heeft gevaccineerd, toestemming te geven om uw vaccinatiegegevens door te sturen naar het RIVM. Via het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) kunt u checken of de vaccinatiegegevens zijn doorgestuurd. (indien Nederlands paspoort).
Zorg er voor dat u tijdens de reis uw certificaat bij de hand hebt, niet alleen online, maar ook offline.

Mandai River Wonders
Het aquaria- en rivierthemapark 'River Wonders'.
I.v.m. malaria, filariasis, zika, chikungunya en dengue (knokkelkoorts), dient u zich goed te beschermen tegen muggenbeten. Het is verstandig om tijdens het bezoek aan Singapore altijd een lange broek en een hemd met lange mouwen te dragen. Ook is het verstandig om een muskietennet (klamboe) te gebruiken tijdens het slapen. Ter plaatse zijn rookspiraaltjes te koop die muggen op afstand houden. Alhoewel muggen vooral worden aangetrokken door kooldioxide en lichaamsgeur, is het toch ook verstandig om geen licht aan te doen, indien er een deur of raam openstaat, muggen komen immers ook op licht af. Een anti-muggenmiddel dat DEET bevat, kan eveneens bescherming bieden tegen muggenbeten. Daarnaast is het gebruik van tabletten om malaria te voorkomen aan te raden. Het middel dat wordt geadviseerd is persoonsgebonden. Laat u adviseren door een deskundig reizigersgeneeskundig (huis)arts of reizigersverpleegkundige. In België en Nederland wordt nog niet tegen malaria gevaccineerd. Tegen filariasis, zika, chikungunya en dengue is geen vaccinatie beschikbaar.

Vermijd, i.v.m. schistosomiasis, elk contact met zoet oppervlaktewater.

I.v.m. de vele zwerfhonden in Singapore, dient u voorzichtig te zijn met het buiten lopen op blote voeten. U beperkt zo het risico op een worminfectie. Daarnaast is het goed om te weten dat een deel van de zwerfhonden in Singapore hondsdol is. Indien u in Singapore door een zwerfhond wordt gebeten, gekrabt (met een open wond), of indien een zwerfhond bij u per ongeluk aan een open wond likt, moet u direct (zeker binnen 24 uur) het ziekenhuis opzoeken voor een antiserum tegen rabiës.

Ook is het aan te raden i.v.m. vogelgriep, uit de buurt te blijven van grote pluimveebedrijven.

Om reizigersdiarree te voorkomen zijn preventiemaatregelen essentieel, zoals het wassen van de handen en het ontsmetten van drinkwater. Even als het vermijden van verkeerd voedsel, door enkel in goede restaurants te eten en enkel bij gerenomeerde supermarkten voedsel in te kopen. Belangrijk is dat het eten goed vers is en goed doorbakken c.q. goed gekookt wordt. Indien u reizigersdiarree heeft opgelopen is het van groot belang uitdroging te voorkomen. Hiervoor zijn in lokale apotheken speciale zoutoplossingen (ORS) verkrijgbaar. Goed drinken is natuurlijk eveneens belangrijk.

Meer informatie over de gezondheidsaspecten omtrent het reizen in Singapore kunt u vinden op de website van:
Uw basisverzekering zal doorgaans niet meer vergoeden dan de urgente medische kosten en dan nog slechts tot een beperkt maximum. Mocht u in Singapore onverhoopt medische hulp en/of medicatie nodig hebben, dan kunnen de kosten aanzienlijk hoger uitvallen (zeker als u in een privékliniek terecht komt). Ook medische repatriëring terug naar huis zal niet zomaar door uw basisverzekering vergoed worden. Neem daarom ruim van te voren contact op met uw verzekeringsmaatschappij over de dekking en sluit, als u die nog niet heeft, een aanvullende reisverzekering af. Zorg er voor dat u uw verzekeringsnummer en het alarmnummer van uw verzekering gedurende het verblijf in Singapore bij de hand hebt.

Ook is het verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten, mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan het symposium en/of de Singapore rondreis.

Een goede bijstandsverzekering is uiteraard ook van groot belang.

Meer informatie over reizen in Singapore in het algemeen kunt u vinden op de website van: Op de website van The Basetrip is meer praktische reisinformatie aangaande Singapore te vinden.